Офіційний сайт благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне"

Правовий захист людей, які потребують паліативної допомоги.

11/07/2016

лого мережі_n

Правовий захист людей, які потребують паліативної допомоги.
Вже протягом півтора року РОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у співпраці з БФ «Солідарність» реалізують проект за підтримки Європейського Союзу «Забезпечення захисту прав паліативних хворих на базі ОГС, що працюють в сфері паліативної допомоги»
Сумно це визнавати, але досі в нашій країні паліативні пацієнти дуже часто страждають від нестерпного болю. Ми вважаємо, відмову в наданні знеболення або призначення неадекватного знеболення – катуванням, а людей, які продовжують страждати від болю – жертвами катувань.
Завдяки підтримці Європейського Союзу в 5 регіонах України створено центри правового захисту жертв катувань. Правозахисники цих центрів допомагають хворим і їхнім родичам в отриманні психологічної, соціальної реабілітації, і, найголовніше – знеболення.
У випадку, якщо проблему забезпечення доступу до знеболення не вдається вирішити адміністративними методами (через правовий супровід кожного випадку) пацієнтам забезпечується юридичний супровід.
Результати діяльності правозахисників позитивно відображаються на хворих, які звертаються за допомогою – за час їхньої діяльності більше 1000 українців отримали консультації та доступ до гарантованих законом послуг, але ці результати мають і більш широкий вплив, вони стимулюють систему охорони здоров’я працювати більш ефективно, відстоюють пріоритет людської гідності.
Звертаємо вашу увагу, що послуги правозахисників надаються в м.Київ, м.Рівне, м.Суми, м.Харків, м.Івано-Франківськ і включають в себе:
- Консультації з особистих питань (оформлення документів щодо спадщини, заповіту, укладення договору про пожиттєвий догляд, і т.д.)
- Консультації паліативних пацієнтів в сфері охорони здоров’я.
- Відстоювання прав паліативних пацієнтів перед владою всіх рівнів.
- Представництво інтересів паліативної пацієнтів в суді.
– Запобігання та подолання корупційних схем в лікарнях пов’язаних з паліативними пацієнтами.
- Надання можливості подати позов до суду для захисту інтересів паліативної пацієнтів в тому числі до Європейського суду з прав людини.

Контакти правозахисників:

м. Київ Галушка Михайло misha-gal27@yandex.ua 0632254520
м. Рівне Євгеній Новицький overcom@yandex.ua 093 3825 528
м.Харків Андрій Роханський andrewrakhan@gmail.com 050 1704 042
м.Суми Олексій Загребельний clubchance@gmail.com 096 3004 034
м.Івано-Франківськ Андрій Малетик maletyk@ukr.net 050 3338 783

27/07/2015

В ході реалізації проекту «Забезпечення захисту прав паліативних хворих на базі ОГС, що працюють в сфері паліативної допомоги», який реалізується РОВ ВБО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ” та БФ “Солідарність” за підтримки Представництва Єврокомісії в Україні, відкрито та розпочато діяльність осередків правової та юридично допомоги паліативним хворим у 5-ти регіонах України.
Правозахисники надають послуги:
- Пацієнтам, які потребують паліативної допомоги, та їхнім близьким
- Медичним працівникам
Тематика послуг:
- Забезпечення ефективного знеболення
- Доступ до якісних медичної допомоги та соціального догляду
- Доступ до медичної, соціальної, психологічної та духовної допомоги в спеціалізованих закладах та на дому
- захист прав паліативних хворих у разі їх порушення
- представництво інтересів хворих у Європейському суді по правам людини

Координує діяльність із надання правової допомоги БФ «Солідарність» (м.Івано-Франківськ)

Виконавчий директор Віктор Каратов (karat-ov@ukr.net тел. 0679432876)
Контакти правозахисників

Міжнародні нормативно-правові акти які регулюють права людей в сфері паліативної допомоги.

19/06/2015

Численні порушення прав людини, грубі порушення етичних норм з боку лікарів призвели до усвідомлення необхідності створення універсальних міжнародно-правових стандартів у галузі охорони здоров’я, які відображені в ряді важливих міжнародно-правових актів. В світі, з того часу, створено декілька визначних міжнародних організацій, які розробляють та відслідковують дотримання етичних, правових та технологічних стандартів та протоколів у сфері медицини
Міжнародні стандарти приймаються на основі обґрунтованої, доказової, медичної практики, з урахуванням передових світових досягнень і особливостей забезпечення охорони здоров’я в конкретній країні. При цьому вони повинні бути чітко визначені, законні, надійні і дієві, адже вони є частиною забезпечення невід’ємних прав людини, так порушення права людини на знеболення трактується катування та жорстоке поводження та є недопустимими .
Зокрема було прийнято ряд міжнародних документів:
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину)
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU97355.html
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085

Нормативно-правові акти щодо паліативної та хоспісної медицини в Україні

09/06/2015

Сучасна нормативно-правова база паліативної допомоги в Україні регламентується такими нормативними документами, як міжнародні нормативно-правові акти, Конституція України, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Накази МОЗ України та Накази Державного Експертного Центру МОЗ України, основні з яких перераховані нижче.

• Конституція України: ст. 49 та інші, що стосуються охорони здоров`я та особистих прав людини і громадянина.
• Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року N2801-XIIзі змінами і доповненнями, що були прийняті ВР пізніше. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
• Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги”. Закон вiд 07.07.2011 № 3611-VI . Документ 3611-17, редакцiя вiд 07.07.2011.Розділ V. Медична допомога. Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги. Стаття 35-4. Паліативна допомога. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17
• Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19.02.2009 р. «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки». У переліку основних завдань Програми йдеться про забезпечення заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, у тому числі, організацію паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1026-17
• Постанова Кабміну № 333 від 13 травня 2013 року «Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-п
• Закон України, прийнятий Верховною Радою України 23.12.2009 р. “Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”, в якому передбачаються завдання щодо розвитку системи надання ПХД онкологічним хворим, розширення мережі хоспісів та відділень паліативної допомоги. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1794-17
• Наказ МОЗ України від 23 лютого 2000 року N 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”. Додаток 50. Тимчасові штатні нормативи медичного, управлінсько-допоміжного персоналу міських лікарень “Хоспіс”.http://med-job.com.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=337
• Наказ МОЗ України від 25.04.2012 № 311 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі”. http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311.html
• Наказ МОЗ України від 03.07.2007 р. № 368 «Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=9122
• Наказ МОЗ України від 27.12.2007 р. № 866 «Про затвердження примірних положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД» даються основні положення та визначення паліативної допомоги, поставлені основні завдання та заходи розвитку ПХД хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=7709
• Наказ МОЗ України від 17.04.08. № 210 про створення Координаційної Ради з паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України. http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=8008
• Наказ МОЗ України від 26.06.2009 р. № 463 “Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 рр.”.http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=8682
• Проект наказу МОЗ України “Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров’я особливого типу “Хоспіс”, відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги “Хоспіс вдома” (оприлюднення на сайті МОЗ України 10.12.2010 р.). http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20101210_p.html
• Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги”. Закон вiд 07.07.2011 № 3611-VI . Документ 3611-17, редакцiя вiд 07.07.2011, набирає чинності 01.01.2012.Розділ V. Медична допомога. Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги. Стаття 35-4. Паліативна допомога. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17
• Наказ МОЗ України № 49 від 2011 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11
• Наказ МОЗ України № 768 від 07.11.2011 року “Про щтатні нормативи та табелі материіально-технічного оснащення “Хоспіс”. http://document.ua/pro-zatverdzhennja-tabeliv-materialno-tehnichnogo-osnashennj-doc81937.html
• Наказ МОЗ України № 41 від 21.01.2013 року “Про організацію надання паліативної та хоспісної допомоги”. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13
• Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоровя України”. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12
• Наказ МОЗ України №420 від 15.07.2011 р. “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі”. http://www.apteka.ua/article/94883
п.V – Розрахунок потреби населення у паліативній допомозі. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110715_420.html

Сайт Верховної Ради України: http://zakon4.rada.gov.ua/laws

Сайт Кабінету міністрів України: http://www.kmu.gov.ua