Офіційний сайт благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне"
гром

Функції та діяльність обласного Центру громадського здоров’я, – аналітична довідка

29/08/2018

В ході трансформації галузі охорони здоров′я та впровадження державної політики реформування вкрай важливим є питання розвитку профілактичного напрямку в галузі охорони здоров′я.

rfr_logo-3-1024x180

Незважаючи на існування Центрів здоров′я (області та міста), уповноважених за санітарно-освітню роботу в закладах охорони здоров′я, державну галузеву статистичну звітність – реальної допомоги у впровадженні здорового способу життя та боротьбу зі шкідливими звичками медичний персонал у своїй роботі не отримував.

Об′єм роботи проведений під час семінару в рамках проекту «Сприяння інтеграції України в європейській мережі охорони здоров’я шляхом формування громадського запиту на реформи на регіональному рівні», спрямований на вивчення питання первинної профілактики та пропаганди здорового способу життя, вперше доводить брак знань, навичок та практичного застосування профілактичного спрямування в роботі лікаря.

Для:

-         вивчення пріоритетів у формуванні регіональної політики;

-         розробки та впровадження заходів з профілактики та лікування захворювань, які спричиняють найбільший негативний вплив для цього регіону та моніторинг їх виконання;

-         координації дій у сфері громадського здоров′я для усіх секторів державного управління та зацікавлених сторін на регіональному рівні;

-         координації зусиль медичних і зацікавлених немедичних установ і громадських організацій по створенню економічних та матеріально-технічних передумов для зміцнення здоров′я населення, розгортання руху за впровадження засад здорового способу життя;

-         формування баз даних про стан здоров′я населення та середовища життєдіяльності людини, сформованих на основі результатів аналізу причинно-наслідкових зв′язків між станом здоров′я населення та впливом  на нього факторів середовища життєдіяльності людини

необхідне створення Обласного центру громадського здоров′я, ціль та завдання якого:

-         співпраця з громадськими та міжнародними організаціями;

-         моніторинг стану здоров′я населення, оцінка соціальних і економічних факторів, що впливають на стан здоров′я населення;

-         розробка і реалізація стратегії з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного  здоров′я і особистої безпеки;

-         інформаційне забезпечення закладів охорони здоров′я, освіти, засобів масової інформації та інше  з питань громадського здоров′я;

-         створення комунікаційних кампаній з пропаганди формування здорового способу життя та мотивації населення до збереження здоров′я;

-         проведення навчання медичного персоналу закладів охорони здоров′я з питань громадського здоров′я;

-         залучення медичного персоналу закладів охорони здоров′я та громадських організацій до пропагандистської роботи з питань здорового способу життя;

-         впровадження систем оздоровлення за технологіями, що передбачають, насамперед, збереження та зміцнення здоров′я, профілактику захворювань;

-         організацію заходів щодо профілактики соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз);

-         організацію виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити вакцинацією;

-         профілактику інфекційної захворюваності шляхом проведення вакцинації;

-         комплексні заходи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та неінфекційними захворюваннями, виявлення ризиків для здоров′я населення;

-         координацію діяльності і взаємодії закладів охорони здоров′я щодо збору, обробки і аналізу інформації про стан здоров′я населення та ресурси системи охорони здоров′я;

-         збір та аналіз інформації для формування регіональної політики і стратегічного управління у сфері громадського здоров′я.

Шляхом:

-         проведення науково-практичних занять з медичним персоналом закладів охорони здоров′я, студентською молоддю, зацікавленими верствами населення;

-         проведення рекламно-просвітницьких кампаній із залученням засобів масової інформації, соціальних мереж та інших інформаційних технологій;

-         підготовки наочно-інформаційних матеріалів;

-         проведення моніторингу стану здоров′я населення;

-         планування профілактичних щеплень та контролю за їх проведенням

створені Центри громадського здоров′я забезпечать збереження та зміцнення здоров′я населення.

Підготовлено експертом проекту - Валентина Опанасик

[1] Проект реалізується БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid) в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та “Європейською правдою”. Зміст цієї аналітичної довідки є виключною відповідальністю її автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.”

гром

Рівненщина одна з перших створила Центр громадського здоров’я

25/08/2018

Збереження здоров’я та збільшення тривалості життя населення. Саме такі основні завдання у новоствореного Центру громадського здоров’я у Рівненській області.

rfr_logo-3-1024x180

Рівненщина стала пілотною областю, де створено заклад подібного типу. Створення єдиної системи громадського здоров’я – зобов’язання України перед ЄС. Країна пішла шляхом реформування галузі за кращими європейськими зразками. Громадське здоров’я – основа профілактичної медицини, яка має сприяти досягненню європейських стандартів якості життя та благополуччя населення.

Як повідомила в.о. керівника закладу Олена Гандзюк, нова структура утворилася шляхом об’єднання трьох центрів: профілактики та боротьби зі СНІДом, статистики та здоров’я. Впродовж декількох місяців тривала підготовча і організаційна робота до запуску установи – створення комісії з реорганізації, процедура скорочення та переведення працівників. Офіційно заклад зареєстровано 30 липня і вже видано перший наказ – введення штатного розпису в дію.

Перше й головне завдання центру – створити у суспільстві попит на здоровий спосіб життя. Адже з точки зору банальної економіки, ефективніше та дешевше зробити щеплення, чи вакцинувати дитину, ніж потім лікувати хворобу. І це проблема не окремого громадянина, а держави в цілому.

«Створення єдиної системи громадського здоров’я – обов’язок України перед ЄС. І це правильно. Адже величезні гроші виділяються на лікування важких захворювань, проте починати потрібно саме з профілактики здоров’я. І Рівненщина – одна з перших областей, де було прийняте рішення про створення Центру. До цього профілактика захворювань у нас здійснювалась різними організаціями. Зі створенням нової структури консолідуються зусилля для реклами здорового способу життя», – розповіла заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко.

Завдяки тому, що в ЄС пропагується здоровий спосіб життя, відсоток смертності там значно нижчий. Адже увага приділяється первинній профілактиці та своєчасному зверненню до лікарів. Відтак завдання, яке покладається на ЦГЗ, нелегке, доведеться змінювати свідомість українців.

- В Україні все ще залишається високим відсоток смертності громадян від таких хвороб, як туберкульоз, інсульт, інфаркт, ВІЛ/СНІД та інших. У Європі цей відсоток значно нижчий. А все тому, що в ЄС пропагується здоровий спосіб життя та велика увага приділяється первинній профілактиці, тобто своєчасному зверненню до лікарів. Наша організація в рамках проекту «Сприяння інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я», значною мірою сприяла тому, щоб центр запрацював, адже розвиток системи громадського здоров’я в Україні один з пріоритетів медичної реформи, – зазначив голова БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» Юрій Лазаревич.

Центр громадського здоров’я працюватиме за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Серед основних завдань якого – збереження здоров’я населення та профілактика захворювань, виявлення пріоритетних проблем в галузі, епіднагляд за хворобами, забезпечення готовності та планування на випадок надзвичайних подій. Мережу центрів громадського здоров’я створюють по всій Україні. На національному рівні ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» розпочав функціонувати наприкінці 2016 року, – інформує прес-служба Рівненської ОДА.

 

ссссссс

Здоровий спосіб життя – здорове серце

22/08/2018

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смертності та інвалідності населення у більшості країн світу. 

rfr_logo-3-1024x180

За прогнозами експертів до 2030 року понад 23 млн осіб помре внаслідок серцево-судинних хвороб.

ссссссс

Попри те, що за останні п’ять років спостерігається позитивна динаміка загального коефіцієнта смертності в Україні, все ж він залишається одним із найвищих серед країн ЄС. Впродовж останнього часу структура смертності дорослого населення в Україні залишається незмінною, лідирують у ній хвороби системи кровообігу — 67%, або 968 на 100 тис. населення.
За даними ВООЗ, Всесвітньої федерації серця та Всесвітньої організації по боротьбі з інсультом, 30% випадків смерті від серцевих хвороб є передчасними. 2/3 таких випадків можна уникнути завдяки первинній профілактиці, ще 1/3 — шляхом удосконалення системи охорони здоров’я, зокрема, підвищуючи її ефективність та задовольняючи пот­реби хворих у медико-санітарній допомозі. У розвинених країнах світу головною концепцією боротьби є вплив на соціальні детермінанти здоров’я, що забезпечується через постійний моніторинг, профілактику, ведення хворих (через справедливий розподіл медико-санітарної допомоги).

В рамках Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалася прискорювати проєвропейські зміни в системі охорони здоров’я. На меті, як удосконалити систему охорони здоров’я, зокрема, підвищуючи її ефективність та задовольняючи пот­реби хворих у медико-санітарній допомозі, так і важлива роль відведена розвитку системи громадського здоров’я. На меті, переконати українців берегти власне здоров’я. І якщо є зацікавлення у тому, щоб ніколи не стикатися з серцево-судинними захворюваннями необхідно  вести здоровий спосіб життя, активно займатись спортом, раціонально харчуватись, не мати шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління, наркотики), не переїдати, не знаходитись довго у сидячому положенні, регулярно проходити медичні обстеження.
Під час тренування потрібно контролювати частоту пульсу. Він не повинен перевищувати 150 ударів за хвилину. Фізичні вправи потрібно робити на свіжому повітрі або у добре провітрюваному приміщені. У першу чергу – це тренування серця з допомогою фізичних вправ. Всі вони зводяться до роботи на витривалість. По самопочуттю можна підібрати будь-які: ходьба, біг, плавання, катання на лижах і т. д.

Нині, доки відбувається реформування системи охорони здоров’я, важливо не забувати про всі вищеперелічені поради, бо попри зобов’язання перед ЄС, українці ще не отримують настільки ж якісні медичні послуги як жителі європейських країн, відтак первина профілактика здоров’я так необхідна кожному з нас.

таблетки непатит

Українців від гепатиту С лікуватимуть іноваціними препаратами

16/08/2018

Українські можновладці заявили про Євроінтеграційний шлях України й підписали Угоду про асоціацію з ЄС. В рамках цього документу наша держава зобов’язалася прискорювати проєвропейські зміни в системі охорони здоров’я. Країна розпочала реформування галузі за кращими європейськими зразками, однак попереду ще чимало роботи, яку доведеться виконати, щоб зміни стали помітними. Особливо це стосується боротьби з вірусними гепатитами.

таблетки непатит

rfr_logo-3-1024x180

І вже маємо першу, дійсно серйозну перемогу. МОЗ України отримав найнижчу за всю історію державних закупівель ціну на інноваційне лікування вірусного гепатиту С. Курс лікування новітніми препаратами прямої дії коштуватиме 89 доларів. Завдяки цьому усі пацієнти з гепатитом С, які стоять у черзі на лікування, зможуть вилікуватись безоплатно. Це стало можливим завдяки ефективним державним закупівлям через міжнародні організації.

Для України це справжня подія. Перш за все це перемога пацієнтів. Адже, у країнах ЄС та США страхова медицина покриває витрати пов’язані з лікуванням, в Україні ж ситуація інша, й дозволити собі лікування міг не кожен пацієнт.

Ця перемога важлива ще й тим, що для гепатиту С притаманний безсимптомний перебіг із подальшим розвитком хронічного процесу, що спостерігається у 80% пацієнтів. І Україна посідає перші місця в Європі за темпами поширення гепатиту С, одного з найнебезпечніших вірусних захворювань у світі. За оцінками фахівців, концентрована стадія епідемії вірусного гепатиту С у нашій країні в розпалі. Це та стадія, коли смертельна хвороба виходить за межі груп ризику на кшталт наркозалежних і починає поширюватися на звичайних людей.

г2

“У 2018 році Україна зможе вилікувати безоплатно всіх пацієнтів, які потребують першочергового лікування, це майже 6 тисяч людей. Наступного року лікування отримає вся черга пацієнтів, яким встановлено діагноз гепатит С. Ми фактично відкриваємо нову еру лікування, в якій Україна може перетворитись на країну без гепатиту, ”, – заявила Уляни Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України. Нові ліки від гепатитів, які закуповуватиме Україна через міжнародні організації – це інноваційні ліки прямої дії, що відповідають Рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування гепатиту C. Інноваційний курс лікування – це просто таблетки, які пацієнти повинні приймати протягом 12 тижнів.

“Це справжня перемога для України та всіх пацієнтів з гепатитом С, – підкреслює Сергій Дмитрієв, директор з політики та адвокації БО “100 відсотків життя”. – Ми приклали чимало зусиль для того, щоб у ціх людей, яких чимало в країні, з’явився шанс на одужання. Нарешті в них є надія на довге та здорове життя! Таким чином, препаратів буде достатньо, щоб вилікувати усю чергу з хворих на сьогодні.

За даними ВООЗ та оцінками національних експертів, Україна належить до країн із середньою поширеністю гепатиту С. Щорічно близько у 6 тис людей виявляють гепатит. На черзі для лікування в Україні стоїть 24 786 пацієнтів, яких найближчим часом буде вилікувано від цієї патології.

За епідеміологічними оцінками близько 185млн людей в світі інфіковані вірусом гепатиту С і більшість із них про це не знає.

кір

Рівненщина переживає спалах кору через відмову від вакцинації

09/08/2018

За 7 місяців 2018 року на Рівненщині зареєстровано 900 хворих на кір, що становить 77,54 вип. на 100 тис. нас. Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр.

кір

rfr_logo-3-1024x180

І хоча впродовж липня кількість звернень хворих на кір у медичні заклади області зменшилась на 38% у порівнянні з червнем, все ж рівень захворюваності залишається високим. Серед захворілих 629 дітей (70%). Наймолодшому хворому 3 місяці, а найстаршій хворій на кір 60 років.

В державі запроваджено проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями дорослого населення серед груп професійного епідризику (медичних працівників, працівників освітніх закладів, представників силових структур, студентів навчальних закладів) без обмеження віку. Тому всі, хто належить до груп професійного ризику та потребує вакцинації проти кору, можуть безкоштовно отримати щеплення. Вакцина в області є у всіх щеплювальних пунктах у достатній кількості.

Медики пояснюють, що спалах захворюваності на кір виник в результаті відмови від вакцинації. Причиною відмов є поширення чуток та міфів щодо якості вакцин, якими щеплюють дітей та дорослих осіб. В результаті, цього року в Україні зросла кількість людей, які захворіли.

-        Україна увійшла у вісімку держав з найгіршою картиною щеплень у загальносвітовому рейтингу, – зауважує завідувач інфекційним відділенням міської лікарні Сергій Дорошенко. – Хоча станом на сьогодні ми вакцинами забезпечені на 100%. У країнах ЄС це питання навіть не стоїть: люди вакцинують себе і дітей, розуміючи ризики та небезпеки. Адже в багатьох європейських країнах – страхова медицина. Якщо людина захворіла, бо своєчасно не була щеплена, страхова компанія не оплатить їй лікування

Наукові дані свідчать, що завдяки охопленню не менше 95% дітей і дорослих вакцинацією протягом місяця-півтора спалахи кору можуть припинитися. Відтак країна потребує посилення відповідальності за відмову від вакцинації.

В.о. голови МОЗ Уляна Супрун кілька місяців назад закликала Верховну Раду внести зміни до законів України, які регламентують питання вакцинації, і посилити відповідальність за відмову від вакцинації, як це зроблено в усьому цивілізованому світі. Однак поки ж, з огляду на статистичні дані, які оприлюднив Рівненський обласний лабораторний центр, ситуація залишається критичною.

Відтак медики радять не боятися і звертатися до лікарів, щоб зробити щеплення. Переконують, вакцина в Україні якісна.

-      Всі перестороги дуже легко ліквідуються за умов, коли пацієнт довіряє своєму лікарю. Бо пацієнт може керуватися будь-якими чутками, читати Інтернет, стрічку в соцмережах, але наступного дня йде з питаннями до лікаря і якщо він компетентний то будь-які перестороги та міфи відразу ж руйнуються.  Наголошую, проблем з якістю вакцин в Україні не має!  У нас є доволі непоганий асортимент вакцин, щоб охопити як дітей, так і дорослих. У нас є достатня кількість доз вакцин проти кору, краснухи та свинки,  у нас є вакцина КДП, з’явилася вакцина БСЖ для профілактики туберкульозу, вакцина  проти гепатиту В, – зазначає  головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

S_chego_nachat_zdorovuyu_zhizn

Що робити, щоб жити довго та щасливо?

31/07/2018

Україна посідає друге місце в європейському регіоні за рівнем смертності. За останні 20 років смертність збільшилась на 12,7%. У Європейському Союзі за цей же період показник смертності знизився на 6,7%. Без реформ та наближення до європейських стандартів, українці й надалі помиратимуть. Відтак, головним завданням держави є формування у населення ідеї здорового способу життя.

rfr_logo-3-1024x180

У цьому контексті Україна в рамках Угоди про асоціацію з ЄС взяла на себе чимало зобов’язань, але не варто чекати поки на рівні країни, запрацюють механізми, які спонукатимуть до ведення здорового способу життя, варто розпочинати сьогодні і з себе. Перш за все – відмовитися від шкідливих звичок. Щодня тисячі людей хворіють та помирають через паління, алкоголь, наркотики. Та, незважаючи на це, інші починають палити, пробувати алкоголь чи наркотики. Більшість недуг «набуваються» у молодому віці, а з роками вже пожинаються плоди.

З упевненістю можна сказати, що в житті немає нічого дорожчого за наше здоров’я і здоров’я наших близьких. Ніщо так не радує, як прекрасне самопочуття навіть у похилому віці, і ніщо так не обтяжує, як хвороба.

У сучасний період реформування системи охорони здоров’я України первинна профілактика, що базується на формуванні здорового способу життя, підвищенні відповідальності кожної людини за своє здоров’я, усуненні дії факторів ризику здоров’я, є актуальною. Мотивація до здорового способу життя, його доцільності та необхідності повинна формуватися з юних років.

Людству вдалося отримати перемогу над багатьма хворобами. Натомість сьогодні існує безліч загроз для здоров’я людини, боротися з якими можливо лише спільними зусиллями. Боротьба з хворобами залежить не тільки від діяльності лікарів. Її успіх залежить від розуміння і бажання людей формувати свідоме ставлення до власного здоров’я, створювати умови для здорового способу життя, розуміти його престижність.

Стан здоров′я людини залежить на 20% від спадковості, на 10 % від рівня розвитку медицини, на 20 % від стану довкілля, та на 50% від способу життя. І так ми, дійсно, чинимо над собою насильство щоденно. Якщо, людина з дитинства, з молодих років постійно й наполегливо дбає про своє здоров’я, вона в основу своєї життєдіяльності закладає такі стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття оточуючих і себе, які й визначають основний її напрямок – шлях здоров’я. Вона обирає здоровий спосіб життя.

Але що потрібно для того, щоб почати вести здоровий спосіб життя?! Здоровий спосіб життя передбачає дотримання звичайного виконання певних правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття. Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й поліпшення загального самопочуття людини. Головне – замислитися про наслідки своїх дій. Зрозуміло, що для того, аби бути здоровим, потрібно докласти певних зусиль і не набувати шкідливих звичок. Якщо із якихось причин вони вже є, то треба ужити всіх заходів, аби їх позбутися!

гепатит

Гепатит небезпечний, але виліковний

25/07/2018

В Україні гепатит набув широкого розповсюдження. За даними ВООЗ у нас налічується 1 млн. 200 тис. хворих на різні форми цього вірусу. Підписана Україною Угода про співробітництво з ЄС передбачає ряд реформувань в області медицини, які піднімуть її на якісно новий рівень. Адже в США та країнах Євросоюзу давно ефективно лікують гепатит. Про те, як борються з гепатитом на Рівненщині, які є шляхи подолання хвороби та яка роль у цьому медреформи, розповіли рівненські медики.

52352353

- Щороку в Рівненській області спостерігається збільшення кількості хворих. На разі на диспансерному обліку в Рівному налічується 3532 осіб. Понад 11 тисяч хворих на вірус – в області. У більшості з них діагностували гепатит В чи С – небезпечні форми гепатиту, які без лікування призводять до летальних наслідків. Наприклад, торік було зафіксовано 1251 випадок цирозу печінки. 269 хворих на гепатит померли. Небезпека полягає в тому, що гепатит форм А і Е – це стан загострення, який має яскраві клінічні прояви у вигляді жовтизни шкіри й очей, високої температури та інші. А ось В та С – хронічний гепатит, який фактично ніяк себе не проявляє. Більшість хворого населення навіть не здогадується, що заражене цим вірусом, – розповіла Галина Мартинюк, завідувач Рівненського обласного лікувально-діагностичного гематологічного центру.

rfr_logo-3-1024x180

Гепатит – виліковна хвороба. Проте вартість лікування досить висока. Тільки діагностика гепатиту обходиться в не менше, ніж 5 тисяч гривень.

У лікуванні гепатиту останніми роками спостерігається прогрес. Бо ще 5 років тому гепатит С лікувався, але тяжко, дорого і з великою кількістю побічних дій. Станом на сьогодні те лікування, яке можна отримати  – не важке. Наша організація, на національному рівні, доклала чимало зусиль, щоб вартість лікування була зменшена і ми пишаємося цим. Так, і нині воно не з дешевих, але менш затратне ніж ще кілька років тому. Ми не зупиняємося  й надалі працюватимемо тим, щоб препарати були доступні абсолютно для всіх пацієнтів, – зазначає заступник голови правління БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» Євген Баборикін.

До слова, у  країнах ЄС та США страхова медицина покриває витрати пов’язані з лікуванням, в Україні ж ситуація інша, попри це, зміни все ж відбуваються.

- Сьогодні, завдяки медреформі, Національна служба здоров’я оплачує діагностику гепатиту швидкими тестами. Бо це відноситься до первинної ланки медицини. Окрім того, у медичних закладах області наявні 1300 доз вакцини проти гепатиту, якими щеплюємо дітей. Це корейська вакцина, яку використовують в усьому світі. Тому хочеться закликати батьків не відмовлятися від щеплення, – повідомила Вікторія Покоєвчук, заступник начальника Управління охорони здоров’я міста Рівне.

Інна Хоронжевська, завідувач вірусологічної лабораторії Рівненського лабораторного центру, розповіла, що ВООЗ запропонувала стратегію ліквідації гепатиту до 2030 року.

-          Україна підтримує цю директиву. В цьому році її гасло: «Тестування гепатиту, лікування». ВООЗ прогнозує, що вдасться попередити 7 мільйонів смертей, якщо країни будуть дотримуватися стратегії. Вакцинування – один з найбільш ефективних методів уникнення зараження. І його вартість невисока – 150 гривень за дозу, – зазначила пані Хоронжевська.

 

туб

ЄС допомагає Україні боротися з епідемією туберкульозу

18/07/2018

Наразі Україна – на 2 місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей). Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні – це мультирезистентний туберкульоз (МРТБ). Тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами.

rfr_logo-3-1024x180

Про це нещодавно повідомила очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, за кількістю хворих із такою формою туберкульозу Україна є одним зі світових лідерів.

“В Україні за останні 5 років розроблені та протестовані різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз. Проте ще потрібно багато роботи, щоб ці моделі запрацювали повноцінно. Додаткові знання про хворобу – один з ефективних шляхів боротьби з нею”, – додала Супрун. 

Експерти пояснюють високий рівень захворюваності низьким соціально-економічним розвитком країни, що в свою чергу пов’язано з військовими діями на Сході. Крі того, поширенню туберкульозу сприяє небажання українців при перших ознаках звертатися до лікаря.

- Дуже важливо виявити туберкульоз на ранніх стадіях, коли його можна повністю вилікувати без негативних наслідків для організму, - наголошує фтизіатр Оксана Малиш.

Боротися з туберкульозом в Україні розпочали по-новому. Якщо медреформу вдасться успішно реалізувати, лікарі первинної ланки медицини зможуть ефективно виявляти цю хворобу на ранніх стадіях, коли вона ще не становить загрози ні організму носія, ні людям, які його оточують.

Сімейні лікарі будуть трудитися, як бджілки, – каже заступник головного лікаря Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру Микола Ординський. – У МОЗ вже є проект протоколу надання медичної допомоги при виявленні туберкульозу на рівні первинної ланки медицини. ВООЗ взагалі рекомендує лікувати цю хворобу амбулаторно. Якщо дотримуватися рекомендацій лікарів, вона виліковується.

Те, що амбулаторне лікування туберкульозу сприяє швидшому одужанню, свідчить досвід боротьби з недугою в ЄС. Нині донори  активно допомагають Україні в боротьбі з туберкульозом. Міжнародні організації підтримали українські програми щодо боротьби з взявши на себе зобов’язання з їх фінансування і переходу на амбулаторне лікування.

Крім того в Україні розпочалася реформа протитуберкульозної служби. Серед іншого, вона стосуватиметься  зміни фінансування системи протитуберкульозної допомоги,  запровадження інноваційних протитуберкульозних препаратів та нових методів діагностики та лікування.

-      Має бути об’єднання двох спеціальностей пульмонології та фтизіатрії в одну – пульмонологію. Процес амбулаторного лікування туберкульозу ляже на плечі первинної ланки, сімейних лікарів. Інтенсивну фазу люди й надалі лікуватимуть в стаціонарі, але кількість днів, які вони там проведуть, зміниться. Так лікують в усіх цивілізованих країнах. Ніде і нікого не  тримають в стаціонарі стільки, скільки тримають в Україні. Тому в нас так багато випадків повторного інфікування, інфікування  іншими формами туберкульозу.  Ми потребуємо змін і тому, що амбулаторне лікування не лише ефективніше, а й в 4 рази дешевше стаціонарного, – зазначив заступник голови правління БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» Євгеній Баборикін.

доступні ліки

Ліки для українців стануть доступніші

06/07/2018

Україна продовжує реалізовувати медичну реформу не лише, що стосується сфери надання медичних послуг, а й сфери лікарських препаратів. Відповідно до реалізації ідеї європейської інтеграції та зобов’язань, взятих Україною після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, українці повинні мати можливість отримувати дешеві ліки. Це забезпечується програмою «Доступні ліки».

rfr_logo-3-1024x180

Днями МОЗ завершило прийом пропозицій щодо цін від виробників і за півмісяця, орієнтуючись на ці дані, оприлюднить новий перелік препаратів, які охоплює програма. Реєстр ліків, що відшкодовуються державою за урядовою програмою «Доступні ліки», переглядається Міністерством охорони здоров’я двічі на рік – у січні та липні. Це робиться задля того, щоб ціни на лікарські засоби були актуальними. Новий реєстр граничних цін на лікарські засоби для участі в урядовій програмі «Доступні ліки» Міністерство охорони здоров’я України затвердило ще на початку липня. Протягом 10 наступних днів фармвиробники та імпортери лікарських засобів подавали заяви для участі їх торгових препаратів у програмі «Доступні ліки». Заявки приймали до 12 липня 2018 року включно. МОЗ їх опрацює і вже на початку серпня затвердить новий перелік препаратів програми «Доступні ліки». Варто нагадати, що нині діючий реєстр препаратів, вартість яких відшкодовується державою, налічує 143 торгові назви лікарських засобів українського виробництва та 96 зарубіжного. Загалом для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми нині є 239 препаратів. З них 47 одиниць є повністю безкоштовними для пацієнта. За рік роботи програми, споживання препаратів, що увійшли до переліку «Доступних ліків», в середньому збільшилося майже на 90%. Споживання препаратів від серцево-судинних захворювань збільшилося на 96%, для лікування діабету 2 типу – на 73%, бронхіальної астми – на 31%. Завдяки програмі, на деякі групи препаратів, що беруть в ній участь, ціни знизилися на 60%. В середньому всі виробники знизили ціни на чверть для того, щоб долучитися до програми відшкодування.

Нагадаємо, у 2017 році мaйже 253 тиcячі житeлів Рівнeнщини скористaлися прогрaмою «Доcтупні ліки». На життєвo нeобхідні ліки мeшканцям облaсті виписaли рeцептів на понaд 17 мільйонів гривeнь. Нaйбільше скористaлися держaвною прогрaмою у Володимирeцькому, Дубрoвицькому, Зaрічненському, Здолбунівcькому рaйонах, місті Вaраш, а тaкож в ОТГ – Клеcівській, Лoкницькій та Смизькій.

gromadske_zdorovy

Українців закликають до обговорення проекту Закону «Про систему громадського здоров’я».

25/06/2018

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону «Про систему громадського здоров’я» Система громадського здоров’я – це наступний етап послідовних змін у сфері охорони здоров’я, – інформують в МОЗ.

rfr_logo-3-1024x180

Громадське здоров’я – основа профілактичної медицини, яка має сприяти досягненню європейських стандартів якості життя та благополуччя населення. Це давно зрозуміли в країнах ЄС, відтак розвиток громадського здоров’я у них в пріоритеті. Україна ж тільки стала на цей шлях. В рамках Угоди про асоціацію з ЄС наша країна робить послідовні кроки й проект Закону один з них.

гром

Нині, попри наявність значної кількості нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та в інших сферах, які стосуються громадського здоров’я, в Україні відсутня єдина нормативно визначена система громадського здоров’я, спроможна реагувати на виклики, пов’язані з проблемами здоров’я і благополуччя населення.

Цей законопроект покликаний вирішити цю проблему й допоможе створити єдину систему профілактичної медицини. Запрацює принцип, при якому інтереси здоров’я враховуватиметься в усіх сферах державної політики. Законопроект визначає засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров’я, які сприятиме збереженню та зміцненню здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

До слова, забезпечення пріоритетності здоров’я в діяльності усіх органів влади, розробка і вдосконалення законодавства про громадське здоров’я посідають важливе місце серед напрямків діяльності держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на глобальному та регіональному рівні, у тому числі відповідно до засад європейської політики «Здоров’я-2020: Основи Європейської політики на підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя», прийнятих на шістдесят другій сесії Регіонального комітету ВООЗ у Європі у вересні 2012 р.

Як тільки Закон буде прийнятий народними депутатами та підписаний президентом України:

  • буде впроваджено 10 оперативних функцій громадського здоров’я ВООЗ, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.
  • Відбудеться чіткий розподіл функцій та повноважень Кабінету Міністрів України, МОЗ України та інших органів влади в системі громадського здоров’я.
  • Буде створено Національну раду України з питань громадського здоров’я. Рада виконуватиме функції постійного консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України з питань громадського здоров’я. Мета її діяльності – реалізація принципу врахування інтересів громадського здоров’я в усіх сферах державної політики.
  • Запроваджується модель управління системою громадського здоров’я за принципом субсидіарності, коли повноваження прийняття рішень надаються органам місцевої влади. Це означає, що вищі ланки керування мають бути додатковими або другорядними при вирішенні завдань, які виникають на нижчих щаблях. Іншими словами, принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не згори вниз, а знизу догори. Це надасть можливість оперативніше вирішувати питання.
  • Вводиться принцип регіональної екстериторіальності. Це означає, що в кожній області функціонуватиме регіональний центр громадського здоров’я, який буде опікуватися питаннями збереження здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, профілактикою хвороб та здійснюватиме заходи боротьби з епідеміями. Окремо буде врегульовано діяльність Національного та регіональних центрів громадського здоров’я.
  • Встановлюються європейські підходи до проведення епідеміологічного нагляду, який буде охоплювати не тільки інфекційні хвороби, а і неінфекційні захворювання, які щороку в Україні зумовлюють 86% летальних випадків. Нові підходи до оцінки і прогнозу санітарно-епідемічної ситуації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища дозволять розробляти науково обґрунтовані рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері громадського здоров’я.
  • Закон врегулює питання кадрового та наукового забезпечення системи громадського здоров’я. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері громадського здоров’я будуть здійснюватися відповідними вищими навчальними та науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, а також через аспірантуру і докторантуру згідно з законодавством про освіту.
  • Обсяг коштів Державного бюджету України, призначених для фінансування державних програм громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями, становитиме не менше 5% від суми усіх видатків на охорону здоров’я.

Ознайомитися з законопроектом, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею до нього можна на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням http://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-sistemu -gromadskogo-zdorovja. Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді впродовж місяця з дня опублікування. Міністерство охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. (067) 502-96-87, контактна особа: Ляшко Віктор Кирилович, e-mail: vkliashko@gmail.com з обов’язковою копією на адресу liubov.kravets@undp.org.