Яку медичну допомогу надаватимуть багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування в госпітальних округах Рівненщини?

В ході реформування охорони здоров’я в Україні відбудуться зміни у звичній системі надання медичної допомоги. Їх зумовлює створення госпітальних округів, які покликані упорядкування мережу закладів охорони здоров’я. Особлива роль в госпітальних округах відводиться багатопрофільним лікарням інтенсивного лікування першого та другого рівня (далі – БЛІЛ), які й надаватимуть вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу у зоні обслуговування. Ці заклади з’являться в результаті процесу оптимізації лікарень, що діють на території міст і районів Рівнещини. Цей процес має відбутися, оскільки нинішня мережа закладів у кожному госпітальному окрузі, яких на Рівненщині три (Рівненський - 634803 особи, Сарненський –347167 осіб, Дубенський - 173996 осіб ), стане непосильним тягарем для загального бюджету госпітального округу. Така ситуація ставить перед госпітальною радою складне завдання – необхідність визначення які саме медичні заклади будуть розвинуті та посилені, а які мають бути перепрофільовані.

moz1 (2)

Згідно з нормативними документами, до складу госпітального округу повинно входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 1-го рівня має обслуговувати не менше 120 тис осіб, а 2-го рівня – не менше 200 тис осіб.

В Міністерстві охорони здоров’я роз’яснюють, що  виконувати функції БЛІЛ першого або другого рівня будуть медзаклади, на які покладе такі функції орган місцевого самоврядування на основі пропозицій госпітальної ради відповідного округу. Головна умова, щоб функціональні потужності закладів відповідали рівню БЛІЛ. Вимога проста, заклад має забезпечувати можливості діагностики, догляду та лікування невідкладних станів у цілодобовому режимі та надання реабілітаційної допомоги у гострому періоді. У разі наявності обґрунтованих потреб, може бути організоване функціонування окремих таких лікарень для дорослого та дитячого населення.

У таких закладах основними видами медичної допомоги будуть екстрена та вторинна (спеціалізована) медична допомога, зокрема: ведення пологів (допомога під час пологів), лікування патології вагітності та надання невідкладної акушерсько-гінекологічної допомоги; лікування хвороб, травм, отруєнь; проведення хірургічних втручань; надання трансфузіологічної допомоги; зменшення ступеню важкості захворювання, травми, отруєння (за винятком паліативної допомоги); запобігання загостренню або ускладненню хвороби, травми, отруєння, які поставили чи можуть поставити під загрозу життя чи нормальне функціонування організму пацієнта; виконання діагностичних або терапевтичних процедур, які не можуть бути виконані в інших умовах чи за межами лікарні; надання реабілітаційної допомоги в гострому періоді.

Багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування мають надавати цілодобову вторинну  медичну допомогу у стаціонарних умовах. Цілодобово надаватиметься й екстрена медична допомога. В разі необхідності, забезпечивши пацієнта необхідною допомогою він направляється до закладів охорони здоров’я що надають третинну (високоспеціалізовану) допомогу відповідно до клінічних маршрутів.

Спеціалізація медичної допомоги БЛІЛ першого рівня для надання екстреної та вторинної  медичної допомоги у стаціонарних умовах здійснюватиметься за наступними лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія; анестезіологія; ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія; медицина невідкладних станів; неврологія; ортопедія і травматологія; патологічна анатомія; педіатрія; рентгенологія; терапія; трансфузіологія; ультразвукова діагностика; хірургія.

У МОЗ наголошують, при наданні медичної допомоги у БЛІЛ першого рівня має бути забезпечено дотримання принципів інфекційного контролю та можливість тимчасової ізоляції пацієнтів з інфекційною патологією, а також можливість тимчасової ізоляції та надання базової медичної допомоги пацієнтам з гострими психічними розладами.  У разі відсутності на території обслуговування БЛІЛ першого рівня закладів охорони здоров’я для надання паліативної та реабілітаційної допомоги чи у разі неможливості цих лікарень повністю забезпечити потреби населення зони обслуговування у такій допомозі, у БЛІЛ першого рівня можуть створюватися відповідні структурні підрозділи, призначені для забезпечення надання паліативної та реабілітаційної допомоги.

Що стосується спеціалізації медичної допомоги БЛІЛ другого рівня для надання екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у стаціонарних умовах то її здійснюватимуть за наступними лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія; анестезіологія; гастроентерологія; гематологія; дитяча хірургія; ендокринологія; ендоскопія; інфекційні хвороби; кардіологія; клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія; комбустіологія; медицина невідкладних станів; неврологія; нейрохірургія; неонатологія; нефрологія; ортопедія і травматологія; отоларингологія; офтальмологія; патологічна анатомія; педіатрія; проктологія; психіатрія; пульмонологія; ревматологія; рентгенологія; судинна хірургія; терапія; трансфузіологія; ультразвукова діагностика; урологія; функціональна діагностика; хірургічна стоматологія; хірургія.

У разі необхідності та медичних потреб населення зони обслуговування, на базі БЛІЛ першого та другого рівня може бути організоване надання пацієнтам вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги за іншими лікарськими спеціальностями в умовах стаціонару (у тому числі в умовах денного стаціонару) чи в амбулаторних умовах. Рішення про можливість організації надання такої додаткової допомоги на базі БЛІЛ першого рівня приймаються з урахуванням рекомендацій Госпітальної ради відповідного госпітального округу.

Матеріал публікується в рамках реалізації  проекту ГО Центру “Ейдос” ” Громадський контроль процесу формування госпітальних округів в регіонах” за фінансової підтримки програмної ініціативи “Громадське здоров’я” міжнародного фонду “Відродження”.