Що потрібно Україні для ефективної боротьби з гепатитами?

Українські можновладці заявили про Євроінтеграційний шлях України й підписали Угоду про асоціацію з ЄС. В рамках цього документу наша держава  зобов’язалася прискорювати проєвропейські зміни в системі охорони здоров’я.  Країна розпочала реформування галузі за кращими європейськими зразками, однак попереду ще чимало роботи, яку доведеться виконати, щоб зміни стали помітними. Особливо це стосується боротьби з вірусними гепатитами.

rfr_logo 3

У структурі інфекційної патології вірусні гепатити, за ступенем негативного впливу на здоров’я населення, займають домінуюче місце. У нашій країні рівень захворюваності на гепатит В залишається дуже високим. За підрахунками науковців, дійсна кількість захворювань на гострий гепатит В в Украї­ні у 5–6 разів перевищує дані офіційної статистики.

При захворюванні на гепатит С ситуація ще складніша. Бо для нього притаманний безсимптомний перебіг із подальшим розвитком хронічного процесу, що спостерігається у 80% пацієнтів.

Україна посідає перші місця в Європі за темпами поширення гепатиту С, одного з найнебезпечніших вірусних захворювань у світі. Понад мільйон осіб хворі на гепатит, або є його носіями. За оцінками фахівців, концентрована стадія епідемії вірусного гепатиту С у нашій країні в розпалі. Це та стадія, коли смертельна хвороба виходить за межі груп ризику на кшталт наркозалежних і починає поширюватися на звичайних людей.

Одним із найважливіших завдань, які потрібно виконанти щоб поліпшити ситуацію, є проведення вакцинопрофілактики гепатиту В серед дитячого і дорослого населення у вогнищах цієї інфекції, медичних працівників як групи професійного ризику, студентів середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівників служб спеціального призначення, хворих гастроентерологічного профілю, перед плановими оперативними втручаннями та інших груп ризику. Крім того актуальною є ідея розроблення Загальнодержавної цільової програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів. Україна потребує створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів.

Європейських досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних із гепатитом В і С, необхідно на державному рівні забезпечити своєчасну профілактику, діагностику, реєстрацію та лікування хворих. Зокрема, боротися з гепатитом В шляхом вакцинопрофілактики, а гепатитом С — своєчасною діагностикою та противірусним лікуванням.

Також важливо забезпечити пацієнтів доступом до лікарських засобів для лікування гепатиту С нової генерації, оскільки показники ефективності, фармакоекономічний показник «витрати-ефективність» свідчать про раціональність вибору препаратів прямої противірусної дії в схемах фармакотерапії гепатиту С, що дозволить забезпечити ерадикацію вірусу серед популяції.