Українців закликають до обговорення проекту Закону «Про систему громадського здоров’я».

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону «Про систему громадського здоров’я» Система громадського здоров'я – це наступний етап послідовних змін у сфері охорони здоров’я, - інформують в МОЗ.

rfr_logo-3-1024x180

Громадське здоров’я – основа профілактичної медицини, яка має сприяти досягненню європейських стандартів якості життя та благополуччя населення. Це давно зрозуміли в країнах ЄС, відтак розвиток громадського здоров’я у них в пріоритеті. Україна ж тільки стала на цей шлях. В рамках Угоди про асоціацію з ЄС наша країна робить послідовні кроки й проект Закону один з них.

гром

Нині, попри наявність значної кількості нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та в інших сферах, які стосуються громадського здоров’я, в Україні відсутня єдина нормативно визначена система громадського здоров’я, спроможна реагувати на виклики, пов’язані з проблемами здоров’я і благополуччя населення.

Цей законопроект покликаний вирішити цю проблему й допоможе створити єдину систему профілактичної медицини. Запрацює принцип, при якому інтереси здоров'я враховуватиметься в усіх сферах державної політики. Законопроект визначає засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров'я, які сприятиме збереженню та зміцненню здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

До слова, забезпечення пріоритетності здоров’я в діяльності усіх органів влади, розробка і вдосконалення законодавства про громадське здоров’я посідають важливе місце серед напрямків діяльності держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на глобальному та регіональному рівні, у тому числі відповідно до засад європейської політики «Здоров’я-2020: Основи Європейської політики на підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя», прийнятих на шістдесят другій сесії Регіонального комітету ВООЗ у Європі у вересні 2012 р.

Як тільки Закон буде прийнятий народними депутатами та підписаний президентом України:

  • буде впроваджено 10 оперативних функцій громадського здоров’я ВООЗ, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.
  • Відбудеться чіткий розподіл функцій та повноважень Кабінету Міністрів України, МОЗ України та інших органів влади в системі громадського здоров’я.
  • Буде створено Національну раду України з питань громадського здоров'я. Рада виконуватиме функції постійного консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України з питань громадського здоров'я. Мета її діяльності – реалізація принципу врахування інтересів громадського здоров'я в усіх сферах державної політики.
  • Запроваджується модель управління системою громадського здоров’я за принципом субсидіарності, коли повноваження прийняття рішень надаються органам місцевої влади. Це означає, що вищі ланки керування мають бути додатковими або другорядними при вирішенні завдань, які виникають на нижчих щаблях. Іншими словами, принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не згори вниз, а знизу догори. Це надасть можливість оперативніше вирішувати питання.
  • Вводиться принцип регіональної екстериторіальності. Це означає, що в кожній області функціонуватиме регіональний центр громадського здоров’я, який буде опікуватися питаннями збереження здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, профілактикою хвороб та здійснюватиме заходи боротьби з епідеміями. Окремо буде врегульовано діяльність Національного та регіональних центрів громадського здоров’я.
  • Встановлюються європейські підходи до проведення епідеміологічного нагляду, який буде охоплювати не тільки інфекційні хвороби, а і неінфекційні захворювання, які щороку в Україні зумовлюють 86% летальних випадків. Нові підходи до оцінки і прогнозу санітарно-епідемічної ситуації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища дозволять розробляти науково обґрунтовані рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері громадського здоров'я.
  • Закон врегулює питання кадрового та наукового забезпечення системи громадського здоров’я. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері громадського здоров’я будуть здійснюватися відповідними вищими навчальними та науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, а також через аспірантуру і докторантуру згідно з законодавством про освіту.
  • Обсяг коштів Державного бюджету України, призначених для фінансування державних програм громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями, становитиме не менше 5% від суми усіх видатків на охорону здоров'я.

Ознайомитися з законопроектом, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею до нього можна на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України за посиланням https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-zakonu-ukraini-pro-sistemu -gromadskogo-zdorovja. Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або електронному вигляді впродовж місяця з дня опублікування. Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. (067) 502-96-87, контактна особа: Ляшко Віктор Кирилович, e-mail: vkliashko@gmail.com з обов'язковою копією на адресу liubov.kravets@undp.org.