БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» звітує за 2017 рік

Річний звіт за січень – грудень 2017 року БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне»

Web

Місія організації

Об’єднати однодумців з метою створення для кожної людини можливостей для реалізації основних прав та свобод шляхом: - Надання допомоги (психосоціальної, консультативної, юридичної, матеріальної) усім, хто її потребує; - Посилення потенціалу та надання технічної підтримки іншим організаціям, які надають послуги; - Втілення моделі успішної взаємодії державного та суспільного секторів для стійкого рішення соціальних проблем

Мета діяльності: здійснення, провадження та підтримка благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги та сприяння законним інтересам бенефеціарів у сферах благодійної діяльності, розвиток і підтримка українського суспільства у сфері впровадження комплексних проектів з профілактики та нерозповсюдження інфекційних та неінфекційних захворювань, що мають соціальне значення, у тому числі ВІЛ/СНІДу та інших захворювань в Україні, а також впровадження інших благодійних програм.

 Послуги, які надає організація:

1. Сервісні послуги:

Формування прихильності та супровід АРТ у  ЛЖВ

Супровід лікування ТБ у ЛЖВ та представників уразливих груп,

Паліативна допомога хворим на дому

Супровід лікування ВІЛ у закладах пенетенціарної системи

Сприяння в діагностиці та супровід лікування гепатиту С

Надання гуманітарної допомоги клієнтам

2. Правовий супровід:

Підтримка діяльності осередків правової підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги  в м.Рівне, м.Мукачево, м.Миколаїв, м.Одеса, м.Вінниця, м.Харків, м.Дніпро

Надання правової підтримки лікарям, які призначають знеболення

Навчання державних службовців з питань дитячої паліативної допомоги

3. Адвокація змін в системі охорони здоров'я та соціального захисту.

Створення та забезпечення діяльності механізмів протидії корупції на обласному рівні (контроль закупівель в сфері охорони здоров’я із застосуванням системи Позорро)

Адвокація змін законодавства, що регламентує надання паліативної допомоги та догляду на національному рівні

Розробка обласних цільових програм

Лобіювання створення механізму соціального замовлення ДСЗН Рівненської ОДА

4. Розвиток громадських організацій

Проведення 2 шкіл правозахисту для організацій, що працюють в сфері паліативної допомоги

Проведення 2 шкіл організаційного розвитку для організацій сфери паліативної допомоги

Проведення тренінгу із написання проектних пропозицій та управління проектами для організацій сфери паліативної допомоги

Структура: колективний керівний орган, засновники, команда

Основним керівним органом організації є Загальні збори.

В період між Загальними зборами функції прийняття рішень виконує Правління

Діяльність Правління контролює Наглядова рада організація

Відповідальний за втілення рішень Правління – виконавчий директор організації

Організаційна структура:

РІвне 234234

Основні сектори, де працює організація та клієнти:

Правозахисна діяльність

Розвиток громадянського суспільства

Соціальні послуги

Протидія корупції

Формування політики в сфері охорони здоров’я на регіональному та національному рівнях.

 

 

Номер реалізованого проекту

Назва

Період виконання

Мета проекту

1

«Забезпечення сталості послуг паліативної допомоги та зменшення шкоди в Рівненській області за рахунок обласного та місцевих бюджетів» за підтримки МБФ «Відродження»

01.11.2017-01.11.2018

Мета:  Забезпечення фінансування послуг паліативної допомоги та послуг профілактики, зокрема збереження сайту ЗПТ для пацієнтів м.Рівне, супроводу лікування ВІЛ/СНІД в Рівненській області і забезпечення контролю громадськості за виділенням і розподілом бюджетних коштів.

2

«Залучення громади Рівненської області до усіх етапів бюджетування»

За підтримки БФ «Східна Європа»

17.07.2017-16.04.2018

Ціль проекту: Забезпечення прозорості та підзвітності Рівненського обласного та міського бюджетів шляхом забезпечення моніторингу закупівель, опрацювання моделей розширення ролі громади в прийнятті рішень щодо формування бюджетів та підвищення експертного потенціалу громади на всіх етапах бюджетування.

3

«Забезпечення прозорості механізмів визначення потреб та розподілу медичних препаратів силами пацієнтських спільнот Рівненської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей» за підтримки МБФ «Відродження»

01.11.2017-07.05.2018

Мета проекту:  Забезпечити громадський контроль закупівель та розподілу життєво-необхідних лікарських засобів для пацієнтів, хворих на муковізцидоз, гепатит С  та належне функціонування системи Є-Ліки силами пацієнтських організацій Рівненської області.  Забезпечити спроможності пацієнтських організацій Одеської, Миколаївської та Житомирської областей з питань контролю за закупівлями та розподілом життєво необхідних лікарських засобів.

           

4

«Вдосконалення системи забезпечення знеболенням осіб, що потребують паліативної допомоги  Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Закарпатської областей» за підтримки МБФ «Відродження»

01.06.2017-31.03.2018

Забезпечення дотримання прав паліативних пацієнтів на знеболення шляхом привернення уваги осіб, що приймають рішення, медичних працівників та громадськості до випадків відмови у знеболенні паліативним пацієнтам, проведення інформаційної кампанії щодо змін законодавства щодо знеболення.

5

«Сприяння інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я шляхом формування громадського запиту на реформи» за підтримки ГО «Інститут економічних досліджень» та «Європейської правди»

01.09.2017 – 31.08.2018

Мета проекту: Консолідація зусиль  недержавних організацій сфери громадського здоров’я та ЗМІ задля прискорення проєвропейських змін в системі охорони здоров’я Рівненщини шляхом моніторингу та адвокації впровадження реформ в рамках  Угоди про асоціацію та формування громадської підтримки реформ

 

6

«Налагодження міжсекторальної співпраці органів влади та громадських організацій» за підтримки Рівненської обласної адміністрації

01.11.2017 – 30.12.2017

Мета проекту:  Забезпечення умов для створення міжсекторальної мультидисциплінарної  служби паліативної допомоги, шляхом підготовки фахівців сфери охорони здоров’я, сфери соціального захисту; налагодження співпраці державних організацій з громадськими об’єднаннями та благодійними фондами Рівненської області

 

7

«Надання соціальних послуг» за підтримки Рівненської облдержадміністрації

01.06.2017 -31.12.2017

Мета:  Надання послуг догляду вдома, паліативного/хоспісного догляду, та послуг представництва інтересів для ЛЖВ Рівненської області.

8

«Забезпечення участі громади у плануванні, розподілі, моніторингу, контролі бюджету охорони здоров'я» за підтримки МБФ «Відродження»

01.09.2016 по

31.08.2017

Мета: оптимізація витрат системи охорони здоров’я та забезпечення фінансування заходів Програми розвитку паліативної допомоги та догляду на період 2016-2020

 

9

«Дослідження доступності знеболення у 4 областях України» за підтримки МБФ «Відродження»

01.07.2016 по 30.06.2017

Мета:  Сприяння доступності знеболення для паліативних пацієнтів шляхом надання правової підтримки особам, яким відмовляють у знеболенні та документування випадків відмови у знеболенні.

 

10

«Забезпечення захисту прав людей, що потребують паліативної допомоги, силами ОГС, що працюють в сфері паліативної допомоги»

За підтримки Європейського Союзу

01.01.2015 по

31.12.2017

Мета: Забезпечення дотримання прав паліативних хворих шляхом покращення потенціалу організацій громадянського суспільства (ОГС) для надання правової підтримки паліативним хворим та адвокації змін нормативно-правового середовища та практик в сфері паліативної допомоги.

 

11

«Профілактика та супровід ВІЛ/СНІД та ТБ в Рівненській області» за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

01.01.2015 по 30.06.2017

Мета:  Впровадження ефективної моделі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та комплексного надання послуг для ЛЖВС, в тому числі тих, хто перебуває у закладах позбавлення волі  шляхом надання послуг з медико-соціального та психологічного супроводу хворих на ВІЛ/СНІД.

 

 

Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)

Центр громадського здоров'я МОЗ

УОЗ РОДА

БО «Позитивні жінки Рівне»

Рада Реформ Рівного

Громадська рада при МОЗ

БФ «Пацієнти України»

БО «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги»

Інформація про донорів

ІЕД

Фонд «Східна Європа»

МБФ «Відродження»

БО «Мережа 100 відсотків життя»

Європейський Союз

ДСЗН РОДА

Інформація про волонтерів   

В організації працюють 3 волонтери

 Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта)

Вул. Чорновола 74 Б, м.Рівне, поштовий індекс 33000

https://www.facebook.com/groups/396103040554535/

Нагороди:

У 2017 році організація визначена найкращою організацією Мережі ЛЖВ

У 2017 році за розвиток паліативної допомоги в Україні організація відзначена нагородою “Palium Ukraine”