Функції та діяльність обласного Центру громадського здоров’я, – аналітична довідка

В ході трансформації галузі охорони здоров′я та впровадження державної політики реформування вкрай важливим є питання розвитку профілактичного напрямку в галузі охорони здоров′я.

rfr_logo-3-1024x180

Незважаючи на існування Центрів здоров′я (області та міста), уповноважених за санітарно-освітню роботу в закладах охорони здоров′я, державну галузеву статистичну звітність - реальної допомоги у впровадженні здорового способу життя та боротьбу зі шкідливими звичками медичний персонал у своїй роботі не отримував.

Об′єм роботи проведений під час семінару в рамках проекту «Сприяння інтеграції України в європейській мережі охорони здоров'я шляхом формування громадського запиту на реформи на регіональному рівні», спрямований на вивчення питання первинної профілактики та пропаганди здорового способу життя, вперше доводить брак знань, навичок та практичного застосування профілактичного спрямування в роботі лікаря.

Для:

-         вивчення пріоритетів у формуванні регіональної політики;

-         розробки та впровадження заходів з профілактики та лікування захворювань, які спричиняють найбільший негативний вплив для цього регіону та моніторинг їх виконання;

-         координації дій у сфері громадського здоров′я для усіх секторів державного управління та зацікавлених сторін на регіональному рівні;

-         координації зусиль медичних і зацікавлених немедичних установ і громадських організацій по створенню економічних та матеріально-технічних передумов для зміцнення здоров′я населення, розгортання руху за впровадження засад здорового способу життя;

-         формування баз даних про стан здоров′я населення та середовища життєдіяльності людини, сформованих на основі результатів аналізу причинно-наслідкових зв′язків між станом здоров′я населення та впливом  на нього факторів середовища життєдіяльності людини

необхідне створення Обласного центру громадського здоров′я, ціль та завдання якого:

-         співпраця з громадськими та міжнародними організаціями;

-         моніторинг стану здоров′я населення, оцінка соціальних і економічних факторів, що впливають на стан здоров′я населення;

-         розробка і реалізація стратегії з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного  здоров′я і особистої безпеки;

-         інформаційне забезпечення закладів охорони здоров′я, освіти, засобів масової інформації та інше  з питань громадського здоров′я;

-         створення комунікаційних кампаній з пропаганди формування здорового способу життя та мотивації населення до збереження здоров′я;

-         проведення навчання медичного персоналу закладів охорони здоров′я з питань громадського здоров′я;

-         залучення медичного персоналу закладів охорони здоров′я та громадських організацій до пропагандистської роботи з питань здорового способу життя;

-         впровадження систем оздоровлення за технологіями, що передбачають, насамперед, збереження та зміцнення здоров′я, профілактику захворювань;

-         організацію заходів щодо профілактики соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз);

-         організацію виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити вакцинацією;

-         профілактику інфекційної захворюваності шляхом проведення вакцинації;

-         комплексні заходи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та неінфекційними захворюваннями, виявлення ризиків для здоров′я населення;

-         координацію діяльності і взаємодії закладів охорони здоров′я щодо збору, обробки і аналізу інформації про стан здоров′я населення та ресурси системи охорони здоров′я;

-         збір та аналіз інформації для формування регіональної політики і стратегічного управління у сфері громадського здоров′я.

Шляхом:

-         проведення науково-практичних занять з медичним персоналом закладів охорони здоров′я, студентською молоддю, зацікавленими верствами населення;

-         проведення рекламно-просвітницьких кампаній із залученням засобів масової інформації, соціальних мереж та інших інформаційних технологій;

-         підготовки наочно-інформаційних матеріалів;

-         проведення моніторингу стану здоров′я населення;

-         планування профілактичних щеплень та контролю за їх проведенням

створені Центри громадського здоров′я забезпечать збереження та зміцнення здоров′я населення.

Підготовлено експертом проекту - Валентина Опанасик

[1] Проект реалізується БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» за сприяння Європейського Союзу (https://ec.europa.eu/europeaid) в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та "Європейською правдою". Зміст цієї аналітичної довідки є виключною відповідальністю її автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу."