БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» займатиметься соціальним супроводом пацієнтів за бюджетні кошти

Charitable organization «Network of 100 percent life Rivne» will provide social support of patients for budget funds

CO «Network of 100 percent life Rivne» signed a contract with the СI «Rivne regional center of Mental Health of the population» on attracting budget funds for providing social support and reducing harm to patients receiving substitution maintenance therapy.

This practice will ensure the sustainability of providing social services to patients who are in need of this. Until today, harm reduction services and social support for patients with SMT have been provided for grants. Rivne regional center of Mental Health of the population during buying services at the Charitable Organization, makes it clear that these services are necessary in the end of the grant financing. This happens at the expense of the regional budget, which enables the sustainability of social support services for patients of SMT. This practice is extremely necessary because sooner or later donor’s funding will end, and patients must continue to receive help. That is why , the State takes on itself financial obligation to provide social support to those who need it.

БО «100 відсотків життя Рівне» уклала договір з КЗ «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» про залучення бюджетних коштів для надання соціального супроводу та зменшення шкоди пацієнтам, які отримують замісну підтримувальну терапію. Така практика дозволить забезпечити сталість надання соціальних послуг пацієнтам які цього потрибують.

IMG-d0be2dca6788d9d4e7162f4c2865ff5b-V

До сьогодні послуги зменшення шкоди та соціального супроводу пацієнтів ЗПТ, надавалися за грантові кошти. Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення купуючи послуги в Благодійної організації, дає зрозуміти що ці послуги необхідні в умовах закінчення грантового фінансування. Це відбувається за рахунок коштів обласного бюджету, що дає можливість сталості послуг соціального супроводу для пацієнтів замісної терапії.

Така практика є надзвичайно потрібною, бо рано чи пізно донорське фінансування закінчиться, а пацієнти мають і надалі отримувати допомогу. Тому держава бере на себе фінансове зобов’язання забезпечити соціальним супроводом тих осіб, які цього потребують.