БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» звітує за 2018 рік

Річний звіт за січень – грудень 2018 року

32768328_1346942462073320_4719815556725735424_n

 Місія організації Об’єднати однодумців з метою створення для кожної людини можливостей втілити основні права та свободи шляхом:

- Надання допомоги (психосоціальної, консультативної, юридичної, матеріальної) усім, хто її потребує;
- Посилення потенціалу та надання технічної підтримки інших організацій, які надають послуги;
- Втілення моделі успішної взаємодії державного та суспільного секторів для стійкого рішення соціальних проблем

Мета діяльності: здійснення, провадження та підтримка благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги та сприяння законним інтересів бенефеціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка українського суспільства у сфері впровадження комплексних проектів з профілактики та нерозповсюдження інфекційних та неінфекційних захворювань, що мають соціальне значення, у тому числі ВІЛ/СНІДу та інших захворювань в Україні, а також впровадження інших благодійних програм.

Послуги, які надає організація:

1. Сервісні послуги:

Формування прихильності та супровід АРТ у  ЛЖВ

Супровід лікування ТБ у ЛЖВ та представників уразливих груп,

Паліативна допомога хворим на дому

Супровід лікування ВІЛ у закладах пенетенціарної системи

Сприяння в діагностиці та супровід лікування гепатиту С

Надання гуманітарної допомоги клієнтам

2. Правовий супровід:

Підтримка діяльності осередків правової підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги  в м.Рівне, м.Мукачево, м.Миколаїв, м.Одеса, м.Вінниця, м.Харків, м.Дніпро

Надання правової підтримки лікарям, які призначають знеболення

Навчання державних службовців з питань дитячої паліативної допомоги

3. Адвокація змін в системі охорони здоров'я та соціального захисту.

Просування медичної реформи

Створення та забезпечення діяльності механізмів протидії корупції на обласному рівні (контроль закупівель в сфері охорони здоров’я із застосуванням системи Позорро)

Адвокація змін законодавства, що регламентує надання паліативної допомоги та догляду на національному рівні

Розробка обласних цільових програм

Лобіювання створення механізму соціального замовлення ДСЗН Рівненської ОДА

4. Розвиток громадських організацій

Проведення  шкіл правозахисту для організацій, що працюють в сфері паліативної допомоги

Проведення  шкіл організаційного розвитку для організацій сфери паліативної допомоги

Проведення навчання із написання проектних пропозицій та управління проектами для організацій сфери паліативної допомоги

Надання міні-грантів

 Структура: колективний керівний орган, засновники, команда

Основним керівним органом організації є Загальні збори.

В період між Загальними зборами функції прийняття рішень виконує Правління

Діяльність Правління контролює Наглядова рада організація

Відповідальний за втілення рішень Правління – виконавчий директор організації

Організаційна структура:

Основні сектори, де працює організація та клієнти:

Правозахисна діяльність

Просування медичної реформи

Розвиток громадянського суспільства

Соціальні послуги

Формування політики в сфері охорони здоров’я на регіональному та національному рівнях

Номер реалізованого проекту Назва Період виконання Мета проекту
1 «Забезпечення ефективного лікування ВІЛ-інфекції, туберкульозу в Рівненській та Волинській областях» за підтримки БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 2018 Впровадження ефективної моделі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та ТБ в Рівненській області шляхом: підвищення ефективності профілактики, діагностики та лікування ВІЛ, орієнтованих на досягнення цілей 90-90-90; забезпечення своєчасного, якісного та орієнтованого на пацієнта лікування чутливого туберкульозу та туберкульозу з лікарською стійкістю задля поліпшення епідеміологічної ситуації з ВІЛ/СНІД та ТБ, покращення якості життя та зниження рівня смертності ЛЖВ та хворих на ТБ. 
2 «Підвищення ролі громадянського суспільства  в захисті прав дітей, які потребують паліативної допомоги»за підтримки Європейського Союзу 2018-2020 Мета: Забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги через розбудову національної системи дитячої паліативної допомогиПри визначенні цілі, ми виходили з того, що ефективний захист прав дітей, які потребують паліативної допомоги має складатись із попередження порушення цих прав; відстоювання, захисту прав; забезпечення реабілітації для дітей, які постраждали від порушення прав і, як результат зазнали фізичних та моральних страждань.

Цілі:

1. Попередити випадки порушення прав дітей, які потребують паліативної допомоги шляхом лобіювання вдосконалення законодавства, що регулює надання паліативної допомоги дітям та просвіти спеціалістів державних служб.

2. Забезпечити захист прав дітей, які потребують паліативної допомоги, шляхом створення 7 осередків правової підтримки та  забезпечення розвитку потенціалу правозахисників.

3. Підтримати пілотні ініціативи недержавних організацій із впровадження соціальних послуг, спрямованих на забезпечення можливості реалізації прав та реабілітацію дітей, що потребують паліативної допомоги

3 «Розвиток дитячої паліативної допомоги в Україні» за підтримки Посольства США в Україні 01.04.2018 – 31.03.2019 Мета: сприяння розбудові системи дитячої паліативної допомоги в Україні, шляхом навчання надавачів послуг та підвищення потенціалу правозахисників. 

Завдання проекту:

1. Підвищити поінформованість з тематики прав дітей, які потребують паліативної допомоги,  держслужбовців, відповідальних за організацію медико-соціального супроводу дітей та надавачів медичних і соціальних послуг дітям.

 

2. Сприяти розбудові мережі правозахисників, які працюють в сфері паліативної допомоги: підтримати діяльність пункту правової підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги (на базі БО "Мережа 100 відсотків життя Рівне"),  налагодити обмін досвідом, поширення кращих практик, підвищення правозахисного потенціалу.

3. Підвищити потенціал НДО в питаннях розробки та впровадження соціальних послуг дітям, які потребують паліативної допомоги.

 

4. Актуалізувати питання необхідності розвитку послуг дітям, які потребують паліативної допомоги, для широких верств суспільства.

 

4 «Розвиток коаліції ОГС Рівненської області» за підтримки Посольства Чехії в Україні 01.04.2018-31.10.2018 Мета:  забезпечення синергії зусиль ОГС задля прозорості діяльності місцевої влади та розвитку Рівненського регіону шляхом підвищення організаційної та адвокаційної спроможності коаліції Рівненська Рада Реформ (РРР).Цілі:

1.Створити ресурсний центр РРР задля підвищення ефективності комунікацій, стимулювання діалогу між організаціями-членами, проведення семінарів, обмін успішними практиками, надавати технічну допомогу з розробки внутрішніх політик та налагодження документообігу в ОГС.

2. Розробити детальний стратегічний план на 3 роки для РРР, створити в структурі РРР експертні групи, розробити операційні плани на 1 рік для організацій-членів РРР

3. Підвищити організаційну та адвокаційну спроможність організацій-членів та потенційних членів РРР.

4. Сприяти в формуванні проектної історії для новостворених (не більш ніж 2 роки) ОГС. Забезпечити реалізацію 5 адвокаційних та просвітницьких ініціатив шляхом суб-грантування

5 «Забезпечення сталості послуг паліативної допомоги та зменшення шкоди в Рівненській області за рахунок обласного та місцевих бюджетів» за підтримки МБФ «Відродження» 01.11.2017-01.11.2018 Мета:  Забезпечення фінансування послуг паліативної допомоги та послуг профілактики, зокрема збереження сайту ЗПТ для пацієнтів м.Рівне, супроводу лікування ВІЛ/СНІД в Рівненській області і забезпечення контролю громадськості за виділенням і розподілом бюджетних коштів.
6 «Залучення громади Рівненської області до усіх етапів бюджетування»За підтримки БФ «Східна Європа» 17.07.2017-16.04.2018 Ціль проекту: Забезпечення прозорості та підзвітності Рівненського обласного та міського бюджетів шляхом забезпечення моніторингу закупівель, опрацювання моделей розширення ролі громади в прийнятті рішень щодо формування бюджетів та підвищення експертного потенціалу громади на всіх етапах бюджетування.
7 «Забезпечення прозорості механізмів визначення потреб та розподілу медичних препаратів силами пацієнтських спільнот Рівненської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей» за підтримки МБФ «Відродження» 01.11.2017-07.05.2018 Мета проекту:  Забезпечити громадський контроль закупівель та розподілу життєво-необхідних лікарських засобів для пацієнтів, хворих на муковісцидоз, гепатит С  та належне функціонування системи Є-Ліки силами пацієнтських організацій Рівненської області.  Забезпечити спроможності пацієнтських організацій Одеської, Миколаївської та Житомирської областей з питань контролю за закупівлями та розподілом життєво необхідних лікарських засобів.           
8 «Вдосконалення системи забезпечення знеболенням осіб, що потребують паліативної допомоги  Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Закарпатської областей» за підтримки МБФ «Відродження» 01.06.2017-31.03.2018 Забезпечення дотримання прав паліативних пацієнтів на знеболення шляхом привернення уваги осіб, що приймають рішення, медичних працівників та громадськості до випадків відмови у знеболенні паліативним пацієнтам, проведення інформаційної кампанії щодо змін законодавства щодо знеболення.
9 «Сприяння інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я шляхом формування громадського запиту на реформи» за підтримки ГО «Інститут економічних досліджень» та «Європейської правди» 01.09.2017 – 31.08.2018 Мета проекту: Консолідація зусиль  недержавних організацій сфери громадського здоров’я та ЗМІ задля прискорення проєвропейських змін в системі охорони здоров’я Рівненщини шляхом моніторингу та адвокації впровадження реформ в рамках  Угоди про асоціацію та формування громадської підтримки реформ 

 Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)

Центр громадського здоров'я МОЗ

УОЗ РОДА

БО «Позитивні жінки Рівне»

Рада Реформ Рівного

Громадська рада при МОЗ

БФ «Пацієнти України»

БО «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги»

Інформація про донорів

ІЕД

Фонд «Східна Європа»

МБФ «Відродження»

БО «Мережа 100 відсотків життя»

Європейський Союз

ДСЗН РОДА

Інформація про волонтерів   

В організації працюють 3 волонтери

 Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта)

Вул. Чорновола 74 Б, м.Рівне, поштовий індекс 33000

Нагороди

У 2018 році діяльність організації з розвитку паліативної допомоги дітям увійшла  в ТОП 100 найкращих ініціатив Social Project Awards