Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне» шукає консультанта/консультантку з питань ремонту та будівництва.рамках проєкту «Створення рецепції евакуації з багатофункціональними сервісами, розвиток спроможності громадянського суспільства Рівненщини»

БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» шукає консультанта/консультантку з питань ремонту та будівництва який/яка здійснюватиме нагляд за ходом виконання ремонтних робіт в рамках проєкту «Створення рецепції евакуації з багатофункціональними сервісами, розвиток спроможності громадянського суспільства Рівненщини»

Обсяг робіт, які повинен здійснити консультант/консультантка:

 1. Аналіз проєктно-кошторисної документації та обсягів завдань.
 2. Облік закінчених будівельно-монтажних робіт і підготовка необхідних даних для складання звітності про виконання планів ремонтних робіт.
 3. Реалізація заходів щодо попередження та усунення браку.
 4. Контроль якості усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією терміни.
 5. Контроль ходу виконання планів капітального будівництва, відповідності об'ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проєктно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 6. Здійснення від імені замовника технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів.
 7. Оформлення необхідної технічної документації.
 8. Участь у розгляді та узгодженні змін проєктних рішень, які виникають в ході будівництва, вирішення питань по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості робіт).
 9. Участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 10. Участь у вирішенні питань про внесення у проєкти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів реконструкції.
 11. Представництво інтересів організації при спільній роботі з іншими проєктними та архітектурними організаціями, з представниками замовника в межах своєї компетенції.
 12. Внесення пропозицій щодо оптимізації роботи.
 13. Узагальнення і внесення до баз даних результати роботи.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Знання законів та інші нормативно-правових актів в області проєктування, використання та охорони надр і навколишнього середовища;
 • Знання організаційно-розпорядчих документів та методичних матеріалів, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт;
 • Знання технічних умов і графіків виконання будівельно-монтажних робіт;
 • Знання стандартів, технічних умов на будівельні матеріали, деталі, конструкції;
 • Досконале знання будівельних норм і правил;
 • Знання способів ведення будівельно-монтажних робіт;
 • Володіння методами контролю якості об'єктів;
 • Знання порядку оформлення проєктно-кошторисної та іншої технічної документації;
 • Знання законодавства про охорону навколишнього середовища;
 • Знання вимог щодо організації праці;
 • Знання стандартизації, документообігу (в тому числі електронного);
 • Досвід роботи на аналогічній посаді – буде додатковою перевагою
 • Досвід роботи в проєктах, які реалізуються за підтримки міжнародних донорів – буде перевагою
 • Відмінні навички комунікації, спроможність налагоджувати та підтримувати ефективну співпрацю з партнерами;
 • Відмінне володіння українською мовою – обов’язкове.

Просимо надсилати резюме та супровідний лист, в якому вказати бажаний рівень оплати праці за 1 місяць робіт до  14 березня 2023 року за електронною адресою  kotrsl1977@gmail.com