ПОШУК Надавача консультаційних послуг, правозахисника для консультування адміністрацій МКП та розробки документів, які регламентують правила проживання/перебування в МКП

ОГОЛОШЕННЯ

Надавач консультаційних послуг, правозахисника для консультування адміністрацій МКП та розробки документів, які регламентують правила проживання/перебування в МКП

Проєкт Створення гідних умов для проживання в місцях тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни  за Угодою 001-OCHA-23 про надання гранту від 01.12.2022 р.

04.03.2023 

 І. Обсяг послуг/робіт

1.    Надання рекомендацій щодо створення просторів на базі МКП в с.Хрінники, які знижують ризики гендерно-орієнтовного насильства 
2.  надання рекомендацій адміністрації санаторію «Хрінники» щодо розселення ВПО з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в доступності спільних просторів та ін. 
3.  Надання рекомендацій щодо зонування спільних просторів задля задоволення потреб та забезпечення безпеки цільової аудиторії. 
4. Розробка (разом з адміністрацією санаторію «Хрінники») проєктів внутрішніх документів: правила внутрішнього розпорядку в закладі, захист особистої інформації, запобігання шахрайству та зловживанням, забезпечення дотримання принципу різноманітності щодо клієнтів та щодо працівників, розробка механізмівзворотнього зв’язку з приймаючою громадою та з ВПО, які проживають у закладі. 
5. Надання рекомендацій адмінстрації закладу санаторію щодо адвокаційних дій, спрямованих на залучення бюджетного фінансування закладу (оплата комунальних послуг, адресна допомога людям, які проживатимуть в закладі).

 II. Термін надання послуг/виконання робіт: 

з березня по 31.05.2023 (Загальна кількість послуг 324 години)

IІІ. Умови здійснення оплати

Оплата послуг здійснюється частинами  після їх надання та підписання Акта про надання послуг. Очікується, що всі витрати, пов’язані із наданням послуг в рамках даного конкурсу, надавач послуг здійснює за власний рахунок.     

 ІV. Кваліфікаційні вимоги

Вимоги до учасників: (перелік надається як приклад) Підтверджуюча документація:
 • обізнаність зі стандартами та практиками управління МКП;
резюме
 • не менше півроку релевантного досвіду в адмініструванні МКП, перевагою буде попередній досвід управління МКП, наявність досвіду в розробці внутрішніх документів, які регулюють діяльність МКП також вітається;
резюме
 • обізнаність щодо процедур залучення представників малозахищених груп до процесу прийняття рішень в МКП;
резюме
 • професійне володіння Microsoft Excel, Word, та Office. Досвід роботи з іншими моніторинговими програмами буде перевагою;
резюме
 • відмінні навички комунікації;
резюме
 • володіння українською мовою
резюме

 

V. Критерії оцінки:

Критерії оцінки  Ваговий коефіцієнт
Вартість послуг (грн. за годину) або вартість робіт (без ПДВ) 50%
Досвід роботи  50%

 Перелік документів, які необхідно подати:

 1. Інформацію щодо ставок оплати за останні три роки за встановленою формою (форма додається до оголошення за запитом).

2. Заповнений, підписаний та відсканований Додаток  до оголошення.

3. Усі документи, які вимагаються Додатком  до оголошення, а також рекомендаційні листи/листи підтримки (якщо це зазначено в оголошенні).

 Документи, які передбачають підпис учасника конкурсу, мають бути підписані та надіслані скан-копії або надані копії.

 Документи подаються в електронному вигляді на адресу kotrsl1977@gmail.com або  rivnelgv@gmail.com з поміткою в темі листа «Надавач консультаційних послуг, правозахисника для консультування адміністрацій МКП та розробки документів, які регламентують правила проживання/перебування в МКП» або в паперовому за адресою 33028, м.Рівне, Чорновола 74Б.

 Термін подання документів:  до 14.03.2023 р.,  реєстрація документів завершується о 16.00 год.

 Документи, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

 За додатковою інформацією звертатися  Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне») за телефоном: 093-8765890 до Котенко Ганна Григорівна (виконавчий директор), е-mail: kotrsl1977@gmail.com.

 Звертаємо Вашу увагу:

 Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться протягом 2 (двох) робочих днів після завершення дії Оголошення. Після обрання переможця, копії всіх документів за даним конкурсом надсилаються БО “100 відсотків життя” на розгляд та затвердження та розглядаються зазначеним донором протягом 10 робочих днів. Результати конкурсного відбору буде повідомлено всім учасникам шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою. 

Підписанням та поданням своєї комерційної пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • учасник ознайомлений з Оголошенням;
 • Організація не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій. До моменту підписання договору про закупівлю Організація не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників закупівлі або потенційних учасників закупівлі;
 • Організація залишає за собою право відхилити комерційні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі;
 • участь у конкурсі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсу забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати конкурсу  буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Мережі;
 • Цим ми підтверджуємо нашу юридичну, фінансову та іншу спроможність виконати умови даної комерційної пропозиції та Оголошення, укласти договір на закупівлю товарів/послуг та правдивість всіх відомостей зазначених у цій комерційної пропозиції.  Додаток  до Оголошення

 Надавач консультаційних послуг/виконавець робіт

 •  Вимоги до кандидатів: (всі вимоги копіюються з оголошення), наприклад:
Відповідність вимогам конкурсу так або ні Підтверджуючі документи
 • обізнаність зі стандартами та практиками управління МКП;
резюме
 • не менше півроку релевантного досвіду в адмініструванні МКП, перевагою буде попередній досвід управління МКП, наявність досвіду в розробці внутрішніх документів, які регулюють діяльність МКП також вітається;
резюме
 • обізнаність щодо процедур залучення представників малозахищених груп до процесу прийняття рішень в МКП;
резюме
 • професійне володіння Microsoft Excel, Word, та Office. Досвід роботи з іншими моніторинговими програмами буде перевагою;
резюме
 • відмінні навички комунікації,

 

резюме
 • володіння українською мовою
резюме
 • Загальна вартість послуг (без урахування податків)
____________ грн. (без урахування податків) -
 • Юридичний статус учасника:
Вказати: Надати копії реєстраційних документів: для фіз. особи – копію паспорту та ідентифікаційний код.

Для ФОП – витяг з ЄДР (копія)

  

____________________________________             _________________ 

                П. І. П.                                                             (підпис)                             (дата)

 

Додаток 12_Форма оголошення про конкурс_(консультант_МКП)

Додаток 10_Дані щодо оплати виконавця