Нормативно-правові акти щодо паліативної та хоспісної медицини в Україні

Сучасна нормативно-правова база паліативної допомоги в Україні регламентується такими нормативними документами, як міжнародні нормативно-правові акти, Конституція України, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Накази МОЗ України та Накази Державного Експертного Центру МОЗ України, основні з яких перераховані нижче.

• Конституція України: ст. 49 та інші, що стосуються охорони здоров`я та особистих прав людини і громадянина.
• Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року N2801-XIIзі змінами і доповненнями, що були прийняті ВР пізніше. https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
• Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги”. Закон вiд 07.07.2011 № 3611-VI . Документ 3611-17, редакцiя вiд 07.07.2011.Розділ V. Медична допомога. Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги. Стаття 35-4. Паліативна допомога. https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17
• Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19.02.2009 р. «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки». У переліку основних завдань Програми йдеться про забезпечення заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, у тому числі, організацію паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1026-17
• Постанова Кабміну № 333 від 13 травня 2013 року «Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»/ https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-п
• Закон України, прийнятий Верховною Радою України 23.12.2009 р. "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", в якому передбачаються завдання щодо розвитку системи надання ПХД онкологічним хворим, розширення мережі хоспісів та відділень паліативної допомоги. https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1794-17
• Наказ МОЗ України від 23 лютого 2000 року N 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я”. Додаток 50. Тимчасові штатні нормативи медичного, управлінсько-допоміжного персоналу міських лікарень "Хоспіс".https://med-job.com.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=337
• Наказ МОЗ України від 25.04.2012 № 311 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі". https://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311.html
• Наказ МОЗ України від 03.07.2007 р. № 368 «Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».https://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=9122
• Наказ МОЗ України від 27.12.2007 р. № 866 «Про затвердження примірних положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД» даються основні положення та визначення паліативної допомоги, поставлені основні завдання та заходи розвитку ПХД хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.https://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=7709
• Наказ МОЗ України від 17.04.08. № 210 про створення Координаційної Ради з паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ України. https://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=8008
• Наказ МОЗ України від 26.06.2009 р. № 463 “Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 рр.”.https://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=8682
• Проект наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс вдома" (оприлюднення на сайті МОЗ України 10.12.2010 р.). https://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20101210_p.html
• Закон України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги”. Закон вiд 07.07.2011 № 3611-VI . Документ 3611-17, редакцiя вiд 07.07.2011, набирає чинності 01.01.2012.Розділ V. Медична допомога. Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги. Стаття 35-4. Паліативна допомога. https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17
• Наказ МОЗ України № 49 від 2011 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики". https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11
• Наказ МОЗ України № 768 від 07.11.2011 року "Про щтатні нормативи та табелі материіально-технічного оснащення "Хоспіс". https://document.ua/pro-zatverdzhennja-tabeliv-materialno-tehnichnogo-osnashennj-doc81937.html
• Наказ МОЗ України № 41 від 21.01.2013 року "Про організацію надання паліативної та хоспісної допомоги". https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13
• Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоровя України". https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12
• Наказ МОЗ України №420 від 15.07.2011 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі". https://www.apteka.ua/article/94883
п.V - Розрахунок потреби населення у паліативній допомозі. https://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110715_420.html

Сайт Верховної Ради України: https://zakon4.rada.gov.ua/laws

Сайт Кабінету міністрів України: https://www.kmu.gov.ua