Шевчук

Експерт проекту в м.Виноградів Закарпатської області Володимир Шевчук основною метою діяльності в рамках проекту визначив покращення якості послуг та розширення спектру послуг Закарпатського регіонального центру паліативної допомоги.

І. В першу чергу метою локальної адвокації, яку реалізує В.Шевчук є впровадження посади провізора в штат Закарпатського регіонального центру паліативної допомоги.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ стосовно функціональних обов’язків фармацевтичних фахівців КП (провізор) повинен брати активну учать у формуванні політики застосування лікарських засобів, розробляти керівництва та критерії для формулярів медичних закладів, залучатись до розробки клінічних протоколів, документувати та оцінювати результати клінічних досліджень з метою покращення якості послуг.
Інтегруючи результати дослідження фармацевтичних фахівців у вітчизняних закладах паліативної медицини, рекомендації ВООЗ та міжнародних організацій в галузі паліативної допомоги, визначено основні функціональні обов’язки провізора Центру паліативної допомоги:
1. Реалізація власне фармацевтичних функцій (виготовлення лікувальних засобів в умовах аптеки на території закладу, організація вхідного контролю, обліку, зберігання, утилізації, знищення лікувальних засобів.
2. Надання індивідуалізованої та колективної інформації щодо раціонального призначення, дозування та застосування лікарських засобів, фармакологічну взаємодію різних засобів, підготовка повідомлень про нові лікарські засоби.
3. Надання клінічних послуг – участь у консиліумах, співпраця з персоналом у процесі вибору та призначення оптимальних форм лікарських засобів, підготовка разових доз для пацієнта, супроводження у веденні документації.
4. Реалізація клініко-фармакологічних функцій: фармаконагляд, прогнозування виявлення та усунення пов’язаних з ліками проблем (недоцільних та нераціональних призначень, невідповідних лікарських форм, некоректного дозування, лікової взаємодії, побічних ефектів, технічних помилок та ін.).
5. Реалізація клініко-економічних функцій: проведення фармако- та клініко-економічного аналізів; дослідження споживання лікарських засобів хворими, формування асортименту та визначення потреби лікарняного закладу, організація забезпечення закладу якісними препаратами.
6. Здійснення експертних функцій: оцінка ефективності та економічної доступності фармацевтичних препаратів, оцінка споживання окремих груп препаратів.
7. Участь у розробці локальних протоколів, формулярів.
8. Надання освітніх послуг: проведення інформаційно-консультаційної роботи з хворими та членами їх сімей, організація навчальних заходів для медичного персоналу і волонтерів.
ІІ. Наступна ціль адвокаційної діяльності, над якою працює В.Шевчук – оптимізація формулярного асортименту опіоїдних анальгетиків.
Згідно з визначенням ВООЗ паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого – забезпечити максимальну якість життя пацієнта з невиліковним (смертельним) захворюванням і членів його родини, шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню (оцінці) проблем, що виникають, та проведення адекватних лікувальних заходів (при хронічному больовому синдромі та інших розладах), а також надання психосоціальної та моральної підтримки.
Однією із найважливіших складових процесу надання допомоги паліативним хворим є управління хронічним больовим синдромом, що спостерігається, залежно від клінічної форми патології, у 45-100% хворих на рак та інші системні захворювання в термінальній стадії. Управління хронічним болем є обов’язковою та неодмінною складовою ведення онкологічних хворих, що передбачається, зокрема, Паризькою Хартією боротьби проти раку, до якої 26.03.2007 року приєдналась Україна.

В напрямку реалізації другого завдання, В.Шевчук планує провести аналіз зареєстрованих в Україні форм знеболення та розробити методику оптимізації формулярного асортименту опіоїдних анальгетиків, що використовуються в паліативній та хоспісній медицині.
ІІІ. Третім завданням діяльності експерта є розробка та затвердження на рівні Виноградівської районної лікарні Локального клінічного протоколу надання паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі.
Метою діяльності за напрямком є розробка комплексного індивідуального плану паліативної допомоги пацієнтам з хронічним больовим синдромом за клінічним маршрутом.
Протокол розробляється на основі Наказу МОЗ України №311 від 25.04.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі» та Наказу УОЗ Закарпатської ОДА №406-0 від 19.06.2012 р. «Про забезпечення виконання наказу МОЗ України №311 від 25.04.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі».